Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Лесен ли е английският език

На въпроса: Лесен ли е английският език, не може да се даде конкретна оценка. Много хора казват, че той е изключително лесен, но за други справянето с термини, форми и времена се оказва сложна задача. Истината е, че за научаване, на който и да е чужд език влияние оказва нагласата на човека към материята и възможностите, които са заложени в него самия и които по никакъв начин не зависят от външни фактори.

За изучаване на английски език значение има памет – слухова и зрителна; при едни учащи английски език се оказва, че пишейки запаметяват много по-бързо, от други, които могат само да служат. За последните се оказва, че гледане на филми или слушане на музика е от изключително значение за развиване на запаметяващи способности, спрямо английски език.

Като цяло принципа на паметта и при пишещи, и при слушащи, и при повтарящи има сходства. За да можем с право да кажем, че знаем английски език или който и да било друг чужд език се налага речника ни да е обогатен с минимум 5 000 думи. Не е за подценяване и факта, че всеки език има специфика, а конкретни думи и изрази изискват специално внимание. Най-трудното за чуждия език е, че повечето думи нямат аналог с майчиния език.

Много специалисти твърдят, че при запомняне на дума, израз, цитат, телефон или каквото и да е се налага да се направи асоциация с нещо. Тази тактика е значително по-лесна от всеки друг метод.

Не по-малко важна е концентрацията. В случаи, че не сме достатъчно съсредоточени и 100 пъти да повторим дадена дума, тя след кратко време ще е забравена. В други моменти при свръх концентрация и след 10 години можем да помним дадена дума, запомнена от един прочит.

Лесно не може да се каже, че е научаването на английски език за никой. И въпреки това има хора, на които им е изключително сложно да се справят с чужди езици. За същите тези хора запомнянето на други неща като факти и събития в далеч по-различни сфери е лесна работа.

Сред основните спънки, които се наблюдават при хора, които смятат, че научаване на английски език е трудно е факта, че не са достатъчно мотивирани, съсредоточени или нещо ги възпира. От друга страна, когато с желание се правят нещата става доста по-лесно изучаването на чужд език.

Правилният подход определя това дали научаването ан английски език ще е трудно или лесно.