Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Езици

Няма невъзможни неща и за да го докажем нека обърнем по-специално внимание в научаване на английски език. За да бъде научен дълготрайно той трябва да се обърне внимание върху практиката. Понякога се оказва значително лесно да научим дадена дума, израз, цитат, но когато тя не е използвана в ежедневието с времето се забравя. И това е нормално. Човешкият мозък е така устроен, че за да поема повече информация се освобождава от дадена. Не случайно спомените, в това число хубави и стресови ситуации са едни от нещата, които се помнят цял живот, защото повода да останат в паметта ни е бил силно емоционален. За научаване на английски език е добре наученото да се употребява в и-мейли; чрез филми без субтитри; чрез комуникация с англоговорящи и т.н. Вмъкване на думи в изречения помага на паметта да се научават различните предлози и времена; Съществуват съвременни програми, които помагат на учащия да разбере, които…
На въпроса: Лесен ли е английският език, не може да се даде конкретна оценка. Много хора казват, че той е изключително лесен, но за други справянето с термини, форми и времена се оказва сложна задача. Истината е, че за научаване, на който и да е чужд език влияние оказва нагласата на човека към материята и възможностите, които са заложени в него самия и които по никакъв начин не зависят от външни фактори. За изучаване на английски език значение има памет – слухова и зрителна; при едни учащи английски език се оказва, че пишейки запаметяват много по-бързо, от други, които могат само да служат. За последните се оказва, че гледане на филми или слушане на музика е от изключително значение за развиване на запаметяващи способности, спрямо английски език. Като цяло принципа на паметта и при пишещи, и при слушащи, и при повтарящи има сходства. За да можем с право да кажем,…
Страница 2 от 2