Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Методика за научаване на английски език

Съществуват множество методи за научаване на английски език. Едни от тях наблягат на граматика, други на транскрипция и при все това, че и хората са различни, всеки сам трябва да намери своят най-подходящ метод.

Ако едни имат по-добра зрителна памет, то при други слухът е по-добре развит. Ето защо е важно да се създава комплекс от всякакви упражнения, които да помагат и да допълват всяка една част на възприятие.

За хората с добра зрителна памет научаване на английски думи може да стане, чрез прочит редуван с упражняване. В упражненията трябва да се сменят етапите от: английски на български език и от български на английски език.

Добър метод са и упражненията за хората, които са с развит слух. При тях с най-често използвани думи в английския език и анализирането им е удачен метод. Колкото повече биват упражнявани, чрез писане, повтаряне и изпробване на различни варианти, толкова по-добри ще са резултатите. Препоръчва се и гледане на филми, предавания на английски език, слушане на музика, както и пряка комуникация с англоговорещи.

Помощ са и лексикалните упражнения за запомняне на нови думи;

Със записване на говора по време на упражнения, ще имате възможност да репетирате произношението и да узнаете къде грешите. Този метод е идеален за самоучители и вариант, в който сами се обучавате, като наблягате на това, което ви е най-трудно.