Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Професии изискващи изучаване на английски език

Много често в днешно време и почти във всяка една работа се изискват познания на английски език. В зависимост от типа професия и нивата, които ще са нужни всеки сам може да запише допълнителни часове на обучения или сам да се заеме с научаване и развиване на познанията на английски език.

Така например IT специалисти, лицата, които се занимават с компютърните технологии, компютърни системи, електронна търговия и компютърна анимация следва да имат добри познания на английски език. За тях често се налага доразвиване на възможностите и могат да се изберат и дистанционни форми на обучения или някои вид самоучител. Това може да става от домашна обстановка.

За професии в сферата на икономика и административно обслужване, като Счетоводител, администратор, офис-мениджър, секретар и други подобни познанията трябва да са на ниво говорим английски и тогава може да се пристъпи към смесена форма на обучения. Те се предлагат в множество езикови училища и главно се набляга на общуването между всички учащи.

За професии свързани с конкретни занаяти – фризьори, козметици, хотелиерство и ресторантьорство е задължително познание в широк аспект и задълбочен вариант. Тога се препоръчва присъствено обучение, което е и пряко свързано с материята и се набляга на комуникацията.

За професии свързани със здравни и медицински дейности познанията трябва да са на ниво главно четимо и писмено, там и дистанционните форми на изучаване на английски език, както и самообученията са добър вариант.

За всички типове обучения на английски език се препоръчва изучаването му във всички форми – устна, писмена и говорима. Това е препоръчително поради факта, че не се знае, кой и в каква среда ще попадне, а когато става въпрос за работа извън страната, то познанията трябва да са на ниво по-високо от средното.