Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Какво не знаем в изучаване на чужд език

Знаете ли как да научите английски език за минимални срокове. Определено поне една трета от вас ще кажат, че са „богове“ в познанията по английски език и още толкова ще си признаят, че той им куца. На база на множество проучвания и статистики, смело можем да твърдим, че има известни техники, които значително могат да помогнат на всеки да стартира изучаване на английски език; да подобри моментните си познания или да прогресира значително в конкретна област, чрез натрупване на нови такива.

Ето и някои от тактиките ни:

Дайте си отговори на въпроси от типа:

Смятате ли, че сте не достатъчно ефективни в работата или в средата, в която живеете, само защото не владеете добре английски език; Смятате ли, че английският е модерният език, който всеки е добре да умее и разбира; Смятате ли в най-скоро време дапосетите някоя англоговоряща страна. Ако в зададените три въпроса имате три положителни отговора, то изхода от създалата се ситуация е само един и той трябва да ви освободи от тревогите и плахота в комуникацията на английски, да ви подтикне да четете, пишете и слушате повече на него, както и да запишете частни уроци онлайн уроци по английски език или групови уроци във виртуална класна стая.

Добре е да помните още, че:

Произношението на английски език трябва да се тренира.

За владеене на английски език в съвременното общество, ключ към интеграция на хората, които не умеят да говорят свободно английски е недобра идея и те винаги остават по-назад от другите. Комуникацията с хора, които нямат добри или имат нулеви познания на английски език е винаги значително по-затруднения, лицата нямат самочувствие, а това ги прави неуверени.

Съществуват различни форми на обучения по английски език, които допринасят значително за подобряване на знанията и премахване на езиковата бариера завинаги.

Целенасочените форми на разучаване на текстове и песни тренират уменията за слушане, възприятие и разпознаване на езиковите конструкции, а това в голяма степен подобрява лекотата за възприятие и произношение на английски думи и фрази.