Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Няколко начина в изучаване на чужд език

 

Със сигурност на много хора им е трудно от напреднала възраст да се захванат с изучаване на чужд и нов ези. Един от най-разпространените и необходими езици днес се отрежда място на английският език. И все пак ако и на вас се налага да запретвате ръкави и да се залавяте с дебелите учебници, то последното, което ще ви е нужно са празни обещания за светкавично научаване. Ето, защо не смятаме да даваме такива, а само няколко лесни и приятни препоръки, с които изучаване на английски език ще е като песен или поне ще върви гладко като по вода.

 

Важно е по време на обучения – четене, писане, говорене, слушане, всяка дума и израз да бъдат запаметявани по правилният начин. Само така в мозъка се изгражда ясна картина, на правилното произношение и учащият се стреми да и подражава. Мотивацията за слушане и възприемане се активира в учащия за цял живот.

 

В ежедневие всички се сблъскваме на всеки ъгъл с англоезични песни. Чуваме ги в таксито, в офиса, у дома, по радио, телевизия, в интернет. За повечето хора текстовете в песните са като затворена книга, или казано по друг начин те ги слушат, но не разбират езика. Ето защо, потенциалът, който се крие в този източник на информация, трябва да се използва пълноценно.

 

Английският език, като всеки друг е средство за комуникация. Ето, защо и по време на семинари и обучения не чакаш „просто“ да ти дойде редът, а се включваш активно, за да не се налагат повторения.

 

Научно е доказано, чрез провеждане на изследвания, че пеещите на английски език хора, много по-бързо възприемат отделни фрази или думи от него. Специалистите смятат, че под формата на музика, езика допринася за обогатяване речника на учащия и подтиква към правилна интонация и запаметяване. Хора, които изпяват къси фрази или думи на чужд език, ги изговарят по-добре, от останалите учащи. Слушането и пеенето на думи, допринася значително за силни връзки между музика и памет.