Езикова школа Астони

Английски, немски, френски, балкански, източни и други езици. Индивидуално и групово обучение.

Различни форми на упражнения по английски език

Съществуват множество форми за обучения на английски език. Наред с разнообразието на езиковите школи днес, всяка от тях предлага все по-алтернативни и удобни за хората варианти.

Сред най-разпространените форми за упражнения на английски език са:

Диктовки – това е традиционен и класически вариант, при който обучението на английски език следва стандартите за провеждане и проверка на знанията, чрез диктовка на текст. Този метод за изучаване на английският вече е и в електронна форма и бива предлаган към помагалата за изучаване на английски език. Представлява предварително набран текстове, който се продиктува от говор-симулатор, а проверката за грешки става на база софтуер. Всеки един от текстовете бива подбран по тематика и област, така че да може учащия да подобри терминологията си;

Диалози -  представлява вид упражнения при, които участващите трябва да вземат превес активно в разговорите с компютър. При електронната, дистанционна форма, софтуерът за говорно разпознаване определя дали произношението е правилно и на база говорният симулатор, учащият бива обучаван в случай на затруднение при съответното произношение на изречението. Диалозите, както и диктовките се разпределят по тематика;

Текстове – са вид упражнение, чиято цел е да подобрят способността учащият да разбира и вниква в създаденият говорен симулатор за текст. Видовете упражнения са от два типа. При първият, след прочита на текста се дават отговори на няколко въпроса засягащи текста. Техните отговори се проследяват, проверяват и оценяват. При втория вариант текста е написан на екрана, но в него умишлено са изпуснати пропуснати фрази или отделни думи. Неговата цел е да провери, до колко учащият е в течение и може да попълни вярно липсващите думи в текста. За целта на грешните места се посочват липсващите или неправилни думи и фрази.

Както споменахме съществуват множество форми за изучаване на английски език, а онлайн обученията позволяват стандартния начин за изучаване на база – диктовка, текст, диалог. Разликите със стандарта са нулеви, а учащите са значително по-силно улеснени и стимулирани, защото могат от дома, офиса и където пожелаят да учат английски език.